Dane identyfikacyjne

Whois Data Protection Sp. z o.o.
ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków

REGON: 121128870
NIP: 6751427096
KRS: 0000351164

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 10 000 zł